Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • Kundnytta och enkelhet viktig grund för efterfrågeflexibilitet

  Energimarknadsinspektionen har, i syfte att inhämta aktörernas åsikter om olika åtgärdsförslag för att stimulera efterfrågeflexibilitet, publicerat en enkät, som Energiföretagen Sverige nu svarat på. Enkäten består av totalt 29 åtgärdsförslag ...
 • Regeringen föreslår reglerade priser för anvisade elavtal

  Miljö- och energidepartementet föreslår idag i en promemoria att "regeringen ska få meddela föreskrifter om att de priser som en anvisad elleverantör tillämpar för leverans till en elanvändare inte får överstiga vissa nivåer under en viss ...
 • Energiministrarna diskuterar elmarknadsutveckling

  i Bryssel - Den 26 november har EU:s energiministrar möte i Bryssel. Inför det mötet har Luxemburg, som fram till årsskiftet är ordförande i EU, ställt frågor till energiministrarna för att bland annat ge vägledning till kommissionen i hur framtidens ...
 • Nya regler om telefonförsäljning dröjer

  I nuläget saknas en tidplan för införandet av skärpta regler kring telefonförsäljning. Den tidigare aviserade tiden för ikraftträdande - 1 juli 2016 - gäller därför inte längre. En utredning föreslog i juni 2015 att reglerna kring telefonförsäljning ...
 • DCC-koden - "en förutsättning för att realisera ett kraftnät för dataåldern"

  En av de så kallade nätverkskoder, det vill säga föreskrifter, som ska styra EU-ländernas elsystem står för dörren: "DCC - Demand Connection (network) Code". Arbetet med koden påbörjades redan i början av 2012. Den presenteras nu av stamnätsföretagens ...
 • Marknadsföring & försäljning

  Enkelt och bra för elkunden. Det är utgångspunkten för branschens arbete gentemot sina kunder. Det handlar om att elhandels- och elnätsföretagen är tydliga i sin kommunikation. Dessa ska också efterleva gällande regelverk. Med kundens ögon ...
 • Inget förlängt undantag för användning av bankgarantier

  I EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR) finns ett undantag som möjliggör för icke finansiella motparter att använda bankgarantier utan säkerhet som marginalsäkerhet för clearing av transaktioner i ...
 • Försenas MIFID II och MiFIR?

  På EU-nivå diskuteras just nu om genomförandet av MiFID II/MIFIR, som ska träda ikraft i januari 2017, behöver skjutas fram. I diskussionerna har ett års försening nämnts. Skälet till detta är bedömningen att det finns utestående delar i ...
 • Ny rapport om styrmedel och dess påverkan i elsektorn

  Fredagen den 27 november arrangerar Energikommissionen ett fördjupningsseminarium om styrmedel. Lagom till detta har Svensk Energi tagit fram en rapport som sammanställer hur de viktigaste styrmedlen påverkar elbranschen - både ur producentens och ...
 • Nordiska ministerrådet 100-årsfirade den nordiska elmarknaden: Stolthet över vunna framgångar men moln vid horisonten

  Det nordiska ministerrådet arrangerade i Köpenhamn den 10 november en nordisk konferens för att fira att det är 100 år sedan den första kabeln mellan Danmark och Sverige togs i drift. Det var alltså början till den gemensamma nordiska elmarknaden. ...
 • Telefonförsäljning kan vara bra: "Kunderna måste vara med på vagnen"

  Telefonförsäljningen kan vara en bra kanal - men kunderna måste vara med på vagnen. Så kan Svensk Energis yttrande enkelt sammanfattas gällande förslaget om stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Louise Marcelius, jurist på Svensk ...
 • Energiföretagens framtid i fokus hos Region Nord

  På regionmötet i Nord diskuterades allt från samgåendeprocessen med Svensk Fjärrvärme och elnätsföretagens framtida roll till styrmedeloch branschens inspel till Energikommissionen. På Scandic Plaza Hotel i Umeå var diskussionen livlig bland ...