Svensk Energi
Svensk Energi

Vi arbetar med

Den europeiska och svenska elbranschen står inför stora förändringar. Det gör att vår roll som branschorganisation blir allt viktigare. Svensk Energis främsta uppgift är att företräda våra medlemmars intressen i olika sammanhang. För oss innebär det att också göra det enkelt och bra för elkunden.

Det gör vi genom att:

  • bevaka, analysera och påverka politiska beslut på EU-nivå och nationellt
  • arbeta med opinionsbildning och informationsspridning
  • tillhandahålla experthjälp i aktuella sakfrågor, i juridiska och nättekniska spörsmål
  • vara en mötesplats för diskussioner och samråd med våra medlemmar
  • erbjuda utbildningar och kompetensutveckling

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.