Svensk Energi
Svensk Energi

Frågor A-F

Svensk Energi arbetar med många viktiga sakfrågor. En del frågor arbetar vi med permanent år från år. Andra frågor kräver en snabb arbetsinsats under begränsad tid. Flertalet av frågorna måste hanteras utifrån vad som händer på EU-nivå i Bryssel.

Här vill vi förklara vad respektive fråga handlar om, sätta in den i sitt sammanhang och beskriva varför och hur Svensk Energi arbetar med frågan.

Några exempel på vad du hittar under den här delen, frågor från A till F, är dessa:

  • Allmänna avtalsvillkor, vad är det? Svensk Energi och Konsumentverket enas om avtalsvillkoren för att underlätta för Svensk Energis medlemsföretag och deras kunder. Genom att följa villkoren sparas både tid och pengar på företagen. Dessutom blir det enklare och tydligare för kunden, om samma regler gäller oavsett elhandelsföretag.
  • Egenproduktion av el är på snabb frammarsch. Allt fler elkunder vill också bli elproducenter – en utveckling som branschen stödjer. Även här vill Svensk Energi göra det enkelt och bra för dem som vill producera sin egen el.
  • Elsamverkan är en frivillig organisation inom branschen som träder i funktion vid storstörningar i elförsörjningen. Grundidén är att drabbade elnätsföretag får hjälp av kollegor i andra delar av landet – främst med manskap och materiel.

  • Sökväg:
    • Hem
    • Frågor A-F

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.