Svensk Energi
Svensk Energi

Frågor G-Ö

Svensk Energi arbetar med många viktiga sakfrågor. En del frågor arbetar vi med permanent år från år. Andra frågor kräver en snabb arbetsinsats under begränsad tid. Flertalet av frågorna måste hanteras utifrån vad som händer på EU-nivå i Bryssel.

Här vill vi förklara vad respektive fråga handlar om, sätta in den i sitt sammanhang och beskriva varför och hur Svensk Energi arbetar med frågan.

Några exempel på vad du hittar under den här delen, frågor från G till Ö, är dessa:

  • Av ny svensk lagstiftning har cirka 75 procent sitt ursprung i bestämmelser och initiativ från EU - det styr den verklighet, som Svensk Energis medlemsföretag lever och verkar i. Därför har Svensk Energi ett eget kontor på plats i Bryssel. Mycket EU-arbete görs på kansliet i Stockholm. Totalt är sex-sju handläggare engagerade i arbetet med internationella frågor. Här beskrivs hur Svensk Energi arbetar internationellt. 
  • Läs om kraftsystemet ur ett helhetsperspektiv. Ett väl fungerande kraftsystem är ett system där mixen av produktionsslag fungerar väl ihop och där det finns en ändamålsenlig infrastruktur. Syftet är stabila och trygga elleveranser till elkunderna.
  • Ladda Sverige är ett branschgemensamt arbete som samordnas av Svensk Energi för att sprida kunskap om el och elanvändning. Syftet är att skapa insikt om värdet och vikten av tillgången till el, inte minst i utvecklingen av det hållbara samhället.
  • Vattenkraften svarar för ungefär hälften av den svenska elproduktionen. Den är förnybar, klimateffektiv och har hög tillgänglighet. Vattenkraften säkerställer att vi har ett kraftsystem i balans. Det är utgångspunkten för Svensk Energis arbete med vattenkraftfrågor. Dit hör även arbetet med dammsäkerhet och inte minst vattenkraftens miljöfrågor.

  • Sökväg:
    • Hem
    • Frågor G-Ö

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.