Svensk Energi
Svensk Energi

Remissvar angående Energimarknadsinspektionens rapport om samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid vissa nätkoncessionsärenden

Sammanfattningsvis ser Svensk Energi positivt på initiativet att bringa klarhet och tydlighet i vad samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar innebär. Det är viktigt att kraven på analys ställs i förhållande till ellagens krav och i förhållande till nyttan. För vissa ärenden kan en djupare analys vara behövligt men för många ärenden är den föreslagna analysen och det föreslagna verktyget mycket omfattande och resurskrävande, och att mervärdet därför kan ifrågasättas.

Läs hela remissvaret (pdf 1758 kB, öppnas i nytt fönster)

Svensk Energis dnr 004/2016

  • Taggar:
  • Sökväg:
    • Hem
    • Remissvar
    • Remissvar angående Energimarknadsinspektionens rapport om samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid vissa nätkoncessionsärenden