Svensk Energi
Svensk Energi

Remissvar på Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen

Sammanfattning av vårt remissvar: Svensk Energi anser att det är viktigt med en heltäckande systemsyn på hur man bäst kan använda havsområden, med bedömning av många olika ingående parametrar som är väl beskrivna i remissen. Vi delar utredningens ståndpunkt, att vågkraft inte kommer utgöra en stor del av svensk elförsörjning. De biologiska konsekvenserna av havsbaserad vindkraft är förhållandevis små och är därmed inte avgörande, utan det är istället ekonomiska aspekter som bestämmer graden av utbyggnad. Kabelförläggning i havsbotten har förhållandevis små negativa konsekvenserna på miljöförhållandena jämfört med de stora fördelar som ges med möjligheten att utbyta energi mellan olika länder/regioner. Kommunernas vetorätt vad gäller havsbaserad vindkraft, som nu gäller ända ut till ekonomisk zon, bör minskas till att endast omfatta de delar som verkligen kan angå kommunmedlemmarna.

Läs hela remissvaret. (pdf 764 kB, öppnas i nytt fönster)

Svensk Energis dnr 019/2016
Hav och Vattens dnr 3779-14

  • Taggar:
  • Sökväg:
    • Hem
    • Remissvar
    • Remissvar på förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen