Svensk Energi
Svensk Energi

EBR

Sedan 40 år tillbaka har begreppet EBR (ElByggnadsRationalisering) varit ett av elnätsföretagens viktigaste verktyg. Genom bred samverkan inom elnätssidan har hela branschen – elnätsföretagen, entreprenörer och konsulter – utarbetat branschstandards för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige. Besparingen för branschen – genom att gemensamt hitta den bästa lösningen – uppskattas årligen till minst en miljard kronor.

EBR är ett självklart nav för landets elnätsföretag. Löpande publiceras aktuella rapporter och anvisningar. Utvecklingsarbetet sker i olika arbetsgrupper. I nuläget arbetar inemot 30-talet arbetsgrupper med totalt ett 100-tal experter från hela branschen.

Det som givit EBR sin utvecklingskraft under åren är kombinationen mellan utveckling och utbildning. Allt EBR-arbete bedrivs under tre utskott:

  • Ekonomiutskottet
  • Teknikutskottet
  • HMS-utskottet (hälsa-miljö-säkerhet)

Vart fjärde år sker en manifestation som kallas EBR Metod- och maskindagar. Då samlas i regel cirka 2.000 personer under arrangemanget som är uppdelat på två omgångar. Nästa tillfälle är 2018 i Falun.

Dessa arrangemang syftar till att i fält visa upp konstruktioner, utrustning och arbetsmetoder. Besökarna är i normalfallet praktisk fältpersonal från hela branschen.

Energiföretagen Sverige arrangerar löpande utbildningar inom EBR-området. Årligen brukar det genomföras minst 150 EBR-relaterade utbildningar. Här finns ett 50-tal aktiva lärare från branschföretagen.

EBR-verksamheten är ett fortsatt prioriterat område inom Energiföretagen Sverige. Bland viktiga EBR-handlingar – som regelbundet utvecklas och uppdateras – kan nämnas EBR Kostnadskatalogen, EBR KJ 41Kabelförläggning och ESA (Elsäkerhetsanvisningarna).

Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, och Arbetsmiljöverket är självklart viktiga samverkanspartners.

Läs artikel med Ingemar Persson - "Mr EBR": Vi sparar miljarder per år!

Kontaktpersoner

Christer Gruber, EBR, teknikutskottet, 08-677 26 61

Johanna Rosenlind, EBR, HMS-utskottet, 08-677 26 57

Peter Silverhjärta, EBR, ekonomiutskottet, 08-677 26 95

Riktlinjer för EBR-verksamheten

Riktlinjer för EBR-verksamheten - Rev 2016-04-12 Beslutad vid EBR-kommitténs möte21 april 2016

Ladda ner pdf här

Utbildningsplanering

Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i
elnätsföretag och elnätserviceföretag, ladda ner rapporten som pdf-fil

Här kan du ladda ner utbildningsmatrisen.

Se instruktionsfilm på YouTube.

Arbetsrum

Inom EBR finns olika arbetsgrupper. Här kommer du till de olika arbetsgruppernas arbetsrum. Arbetsrummen är endast tillgängliga för respektive arbetsgrupps medlemmar.

Till arbetsrummen

 

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.