Svensk Energi
Svensk Energi

Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17

Handbok till EBR:s kostnadskataloger

Handboken är avsedd som uppslagsbok i samband med användningen av EBR:s kostnadskataloger. Den kan också användas för information och utbildning om kostnadskatalogerna.

Föreliggande utgåva av Handbok till kostnadskatalogen, KLG 0:17, som ersätter tidigare utgåva KLG 0:11 har reviderats.

Bland annat med avseende på:

  • EA (Ekvivalent arbetsmängd), begreppet har lyfts ut ur katalogen då man idag vanligtvis mäter projektens storlek i pengar.
  • Förklaring hur P12 koderna i Lokalnätskatalogen kan användas och deras förhållande till P1 koderna.
  • Hur man tillämpar den nya P1 strukturen i Regionnätskatalogen.
  • Att vissa maskiner skiljer sig mellan Lokalnätskatalogen och Regionnätskatalogen.

 

Format: Katalog, 2017
Sidor: 32


Pris: 424  Kronor
Medlemspris: 331 Kronor
Momssats: 6 %
Artikelnummer: 5214
EBR-nummer: KLG0:17

Så funkar det

Villkor

Du har valt följande:

Kundvagnen är tom

Sök i Webbshopen