Svensk Energi
Svensk Energi

Sambyggnad och samförläggning - Administrativa anvisningar 2017

Anvisningar för sambyggnad/samförläggning

Överenskommelse av år 2017 mellan Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB och Skanova AB om sambyggnad och samförläggning mellan starkströms- och svagströmsledningar*.

Förutom anvisningarna i denna handling ingår i överenskommelsen reglerna i följande tillhörande handlingar:

•    Senaste utgåvan av Tekniska krav, sambyggnad och samförläggning.
•    Senaste utgåvan av Beräkningsunderlag för avgifter och kostnadsfördelning.
•    Kostnadskatalog för sambyggnad och samförläggning (uppdateras årligen).

I överenskommelsen ingår också att om annan ägare av svagströmsledning eller starkströmsledning (annan än koncessionshavaren) önskar sambygga på parternas ledningsnät eller samförlägga ledningar i gemensam kabelgrav så ska samma bestämmelser gälla för dessa.
Överenskommelsen med tillhörande handlingar gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år.


* Med svagströmsledning avses här också optoledning.

Format: PDF-fil, 2017
Sidor: 20


Pris: 367  Kronor
Medlemspris: 367 Kronor
Momssats: 25 %
Artikelnummer: 30386

Så funkar det

Villkor

Du har valt följande:

Kundvagnen är tom

Sök i Webbshopen