Svensk Energi
Svensk Energi

Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet

Handledning av elproduktion i elnätet är en elektronisk tjänst som består av tre delar, MIKRO, AMP och ASP

Handledning av elproduktion i elnätet är en elektronisk tjänst som består av tre delar vilka även kan ses som separata handböcker. Vilken del du ska använda beror på var produktionsanläggningen ska anslutas.

Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO

Den första delen utgörs av handledning för Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar.

Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet - AMP

Handledningen gäller för nyanslutning av alla typer av produktionsanläggningar där den huvudsakliga inverkan av anslutningen begränsas till lokalnäten och inverkan på regionnätsnivå endast är marginell.

Handledning för Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet -ASP

Handledningen gäller för anslutningar av produktionsanläggningar med huvudsaklig inverkan på förhållanden i regionnätet. Den är ett hjälpmedel för energiföretag vid bedömningen av åtgärder vid anslutning av anläggning till distributionsnät och även en kravspecifikation för de skydd energiföretag bör kräva för att systemet ska ha ett fullgott skydd vid fel i produktionsanläggning eller i elnät.

Användaren ska alltid kontrollera att den senaste utgåvan används och ange version och datum om hänvisningar görs till dokumentet. Det är alltid användarens skyldighet att kontrollera att de standarder och föreskrifter som hänvisas till är giltiga och att inga nya utgåvor har utkommit.

Genom att köpa den elektroniska tjänsten har du som användare alltid garanterad tillgång till korrekt information. 

Genomfört köp av denna produkt innebär att du har
godkänt villkoren. Se flik "villkor" ovan.Pris: 4144  Kronor
Medlemspris: 2693 Kronor
Momssats: 25 %
Artikelnummer: 35135

Så funkar det

Efter köp får du tillgång till tjänsten Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet på Svensk Energis webbplats.

Inloggning:

Inloggningsknapp ligger uppe i högra hörnet på Svensk Energis webbplats. Se bild nedan.

Har du sedan tidigare användarnamn och lösenord till Svensk Energis webbplats använder du dessa för att logga in på handledningen.

Har du glömt ditt lösenord klicka här.

Om det är första gången du loggar in på svenskenergi.se använder du det användarnamn (e-postadress) och lösenord du uppgav vid registrering och köp i webbshopen.

Vid problem med inloggning kontakta: web_medlemmar@svenskenergi.se

Ingång till tjänsten finns här:
http://svenskenergi.se/Vi-erbjuder

Klicka på "Handledning för anslutning av Elproduktion" i rutan "Fakta webben" till vänster på sidan. Se även bild nedan.

Villkor

Pris

   
  Licensavgift Årlig uppdatering

Medlem

2000 kr

750 kr

Icke medlem

3000 kr

1250 kr

 

 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 30 dagar netto. Licensavgift och del av årlig uppdateringskostnad faktureras i samband med köp.

T ex: Om du beställer i september betalar du som medlem 2000 kr i licensavgift samt uppdateringskostnad för återstående månader för innevarande år.

750/12≈63

63x3=189

Totalt: 2000+189= 2189 kr.

Från och med år 2 faktureras du den årliga uppdateringskostnaden i början på året.

Vid försenad betalning tar Svensk Energi - Swedenergy AB ut dröjsmålsränta.

Prenumeration

En prenumeration/licens är personlig och får endast användas av licenstagaren.
Prenumerationen löper årsvis per kalenderår med uppsägning för nästkommande år senast den 31 oktober.

Upphovsrätt

Svensk Energi-Swedenergy AB äger upphovsrätten, det innebär att handledning för Anslutning av elproduktion i elnätet endast får användas av respektive licenstagare och att spridning externt ej är tillåtet.

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen, PUL, måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter vi får om dig när du anmäler dig till en eller flera av våra utbildningar eller köper förlagstjänster. Våra medarbetare och de datasystem som bearbetar dina personuppgifter gör det i enlighet med de regler och lagar som PUL föreskriver. Alla personuppgifter vi har är för internt bruk och är till för att kunna ge dig en så bra service som möjligt. När du godkänner våra prenumerationsvillkor samtycker du även till behandling av dina personuppgifter enligt ovan.

Du har valt följande:

Kundvagnen är tom

Sök i Webbshopen