Svensk Energi
Svensk Energi

RIDAS - Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet

Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet

RIDAS- Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet är ett webb-baserat arbetsverktyg som innehåller rapporter, anvisningar och rekommendationer i syfte att stödja företagens dammsäkerhetsarbete.  I tjänsten ingår även GruvRIDAS – gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet. Genom licensen säkerställes att användaren alltid har tillgång till senaste utgåvor och gjorda uppdateringar. Målgruppen är alla de som arbetar med dammsäkerhet inom kraft- eller gruvindustrin. Uppdateringar sker kontinuerligt och vid behov.

Senast reviderade utgåva är RIDAS 2016, kapitel 1, 2 och 3. Denna revidering är gjord framförallt för att harmonisera med förändrad lagstiftning. Lagstiftningen kommer att kompletteras med föreskrifter och vägledningar varför RIDAS kommer att genomgå fler revideringar inom de närmsta åren. RIDAS 2012 kvarstår under en övergångstid, beroende på när beslut fattas om berörda dammars dammsäkerhetsklass i enlighet med lagstiftningen.


Redaktör för RIDAS är Gun Åhrling Rundström, Energiföretagen Sverige.

 

Genomfört köp av denna produkt innebär att du har godkänt villkoren. Se flik "Villkor" ovan.


Pris: 2156  Kronor
Medlemspris: 1056 Kronor
Momssats: 25 %
Artikelnummer: 30363

Så funkar det

Vid tecknande av licens får du tillgång till RIDAS och GruvRIDAS på Svensk Energis webbplats.

Inloggning:

Inloggningsknapp ligger uppe i högra hörnet på Svensk Energis webbplats. Se bild nedan.

Har du sedan tidigare användarnamn och lösenord till Svensk Energis webbplats använder du dessa för att logga in på handledningen.

Har du glömt ditt lösenord klicka här.

Om det är första gången du loggar in på svenskenergi.se använder du det användarnamn (e-postadress) och lösenord du uppgav vid registrering och köp i webbshopen.

Vid problem med inloggning kontakta: web_medlemmar@svenskenergi.se

Ingång till tjänsten finns här:
http://svenskenergi.se/Vi-erbjuder

Klicka på "RIDAS" i rutan "Fakta webben" till vänster på sidan. Se även bild nedan.

Villkor

Pris

   
  Licensavgift Årlig uppdatering

Medlem*

550 kr

550 kr

Icke medlem

1.650 kr

550 kr

 

* Avser medlem i Svensk Energi och/eller SveMin.

Om du endast är medlem i SveMin kontakta oss för beställning så att du får rätt pris.

 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 30 dagar netto. Licensavgift och del av årlig uppdateringskostnad faktureras i samband med köp.

T ex: Om du beställer i september betalar du som medlem 550 kr i licensavgift samt uppdateringskostnad för återstående månader för innevarande år.

550/12= 45,83 ≈ 46

42x3=138

Totalt: 550+138= 688 kr

Från och med år 2 faktureras du den årliga uppdateringskostnaden i början på året.

Vid försenad betalning tar Svensk Energi-Swedenergy AB ut dröjsmålsränta.

Prenumeration

En prenumeration/licens är personlig och får endast användas av licenstagaren.
Prenumerationen löper årsvis per kalenderår med uppsägning för nästkommande år senast den 31 oktober.

Upphovsrätt

Svensk Energi-Swedenergy AB äger upphovsrätten, det innebär att RIDAS och GruvRIDAS endast får användas av respektive licenstagare och att spridning externt ej är tillåtet.

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen, PUL, måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter vi får om dig när du anmäler dig till en eller flera av våra utbildningar eller köper förlagstjänster. Våra medarbetare och de datasystem som bearbetar dina personuppgifter gör det i enlighet med de regler och lagar som PUL föreskriver. Alla personuppgifter vi har är för internt bruk och är till för att kunna ge dig en så bra service som möjligt. När du godkänner våra prenumerationsvillkor samtycker du även till behandling av dina personuppgifter enligt ovan.

Kontakt RIDAS

Information om tjänsten:
Elin Lindman
, 08-677 26 52

Frågor om branschernas dammsäkerhetsarbete:

Kraftindustrin: Gun Åhrling Rundström, Energiföretagen Sverige.

Gruvindustrin: SveMin 

Du har valt följande:

Kundvagnen är tom

Sök i Webbshopen